กระทรวงพาณิชย์เปิดอบรมทางลัดสร้างอาชีพ

กระทรวงพาณิชย์เปิดอบรมทางลัดสร้างอาชีพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดอบรม ทางลัดสร้างอาชีพ สู่เศรษฐกิจฐานราก ตั้งเป้า สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดงาน ทางลัดสร้างอาชีพ สู่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งในวันนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดอบรมฝึกอาชีพสอนการทำก๋วยเตี๋ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาชีพเป็นของตนเองและต้องการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว รวมถึงอบรมเทคนิคการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถเปิดร้านได้จริง โดยมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอาชีพเป็นจำนวนมาก

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างอาชีพสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก รองรับกลุ่มประชาชนที่ไปขึ้นทะเบียนคนจน 14 ล้านคน โดยมีแผนจะจัดอบรมต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯและในภูมิภาค นำร่องอบรมเบื้องต้นจำนวน 150 คน ก่อนจะขยายสู่อาหารจานเดียวประเภทอื่นๆ เชื่อมโยงกับโครงการหนูณิชย์พาชิม และต่อยอดไปสู่หนูณิชย์ติดดาว ก่อนจะพัฒนายกระดับไปสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ต่อไป