รถไฟเร็วสูงกทม.-โคราชเปิดบริการปลายปี64

รถไฟเร็วสูงกทม.-โคราชเปิดบริการปลายปี64
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผย รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา เปิดให้บริการปลายปี 64 อัตราค่าโดยสาร 535 บาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงความร่วมมือไทย-จีน ช่วง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ทางคณะทำงานได้วางแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการทั้งหมดแบ่งเป็นงบประมาณปี 2560 วงเงิน 2,648 ล้านบาท, ปี 2561 วงเงิน 43,097 ล้านบาท, ปี 2562 วงเงิน 62,216 ล้านบาท, ปี 2563 วงเงิน 59,702 ล้านบาท และปี 2564 วงเงิน 12,017 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2564 

ด้าน อัตราค่าโดยสารรถจะคิดอัตราค่าบริการ 801 บาท และเพิ่มอัตรา 1.8 บาทต่อกิโลเมตร โดยกรุงเทพฯ-สระบุรี คิดค่าโดยสาร 278 บาท กรุงเทพฯ-ปากช่อง คิดค่าโดยสาร 393 บาท และกรุงเทพฯ-โคราช คิดค่าโดยสาร 535 บาท ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 17 นาที รถออกทุกๆ 90 นาที สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 600 ที่นั่งต่อขบวน และคาดว่าในปีแรกของการเปิดให้บริการ จะมีปริมาณผู้โดยสารประมาณ 5,310 คนต่อเที่ยวต่อวัน และเพิ่มขึ้นเป็น 26,830 คนต่อเที่ยวต่อวัน ในปี 2594

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมจะร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทย เพื่อปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดรับกับโครงการฯ ในการผลิตบุคลากรด้านระบบราง ป้อนให้กับอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูง รวมถึงให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาตั้งคณะกรรมการกลางของโครงการตามข้อแนะนำของคณะรัฐมนตรี