เลขาฯอังก์ถัดแนะไทยนำEECเชื่อมจีน

เลขาฯอังก์ถัดแนะไทยนำEECเชื่อมจีน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการอังก์ถัด แนะไทยนำโครงการ EEC เชื่อม One belt One road จีน เชื่อมโยงกลุ่ม RCEP พัฒนายุทธ์ศาสตร์

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด กล่าวในการประชุมโป๋อ่าว ว่า ประเทศไทยควรนำโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ One belt one road ของจีน ผ่านความร่วมมือกลุ่มประเทศอาเซียน RCEP โดยให้จีนก้าวมาเป็นศูนย์กลางของกลุ่ม RCEP เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในโครงการต่างๆ ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะทำให้มีการแลกเปลี่ยน
และวางกรอบยุทธศาสตร์ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัฒน์

นอกจากนี้ นายศุภชัย กล่าวว่า การร่วมมือก่อสร้างรถไฟไทยจีน ถือเป็นประโยชน์มหาศาลกับเศรษฐกิจในไทย เพราะการลงทุนจะช่วยทำให้พัฒนาเมืองตามแนวรถไฟ แต่ภาครัฐจะต้องตกลงเจรจาเงื่อนไขให้ชัดเจนในเรื่องของผลประโยชน์ระหว่างประเทศ เนื่องจากจีนไม่เคยร่วมลงทุนกับประเทศอื่นเพื่อก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 
ดังนั้น การลงทุนก่อสร้างจะต้องไม่รีบร้อนจนเกินไป เพื่อไม่ให้ไทยเสียประโยชน์ เช่น ไทยนำเข้าเทคโนโลยีจากจีน แต่ใช้แรงงานไทยก่อสร้าง