ครม.เท1.7แสนล.ลุยรถไฟเร็วสูง-1,296ล.ปรับที่ปลูกข้าว

ครม.เท1.7แสนล.ลุยรถไฟเร็วสูง-1,296ล.ปรับที่ปลูกข้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. มีมติ เทงบ 1.7 แสนล้านบาท ลุยรถไฟความเร็วสูงช่วงแรก กรุงเทพ-โคราช ชี้ รัฐบาลลงทุนทั้งหมด ใช้เงินในประเทศ พร้อมอนุมัติงบ 1,296 ล้านบาท ลดอุปทานข้าวเปลือก และพื้นที่การปลูกข้าวครอบคลุมพื้นที่ 7 แสนไร่ ผ่าน 3 โครงการ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการลงทุนในเส้นทางรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-โคราช วงเงินลงทุน 179,413 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด และใช้เงินลงทุนภายในประเทศ 

อย่างไรก็ตาม โครงการรถไฟไทย-จีน คาดว่าจะส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศอื่นในภูมิภาค และยังสามารถเชื่อมเส้นทาง One belt One road ของจีนด้วย ส่วนอัตราค่าโดยสารนั้น จะคิดเริ่มต้นที่ 80 บาทบวกเพิ่ม 1.8 บาทต่อกิโลเมตร เช่น กรุงเทพ-อยุธยา ค่าโดยสารอยู่ที่ 278 บาท กรุงเทพ-ปากช่อง ค่าโดยสารอยู่ที่ 393 บาท กรุงเทพ-โคราช ค่าโดยสารอยู่ที่ 535 บาท ซึ่งเทียบเคียงกับค่าโดยสารในปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการปรับพื้นที่เพาะปลูกพืชตามความเหมาะสม วงเงินรวม 1,296 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 7 แสนไร่ เพื่อลดอุปทานข้าวเปลือกและพื้นที่การปลูกข้าวผ่าน 3 โครงการ โดยโครงการแรกเป็นการปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2560-2562) เนื้อที่ 1 แสนไร่ งบประมาณ 202.1 ล้านบาท โดยสนับสนุนให้เกษตรปลูกพืชอาหารสัตว์ในนาข้าว ครัวเรือนละ 15 ไร่ โครงการที่สอง ปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง วงเงิน 864.53 ล้านบาท พื้นที่ 4 แสนไร่ ใน 53 จังหวัด ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560-มิถุนายน 2561 โดยเกษตรกรสามารถเข้าร่วมได้ครัวเรือนละ 15 ไร่ และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าวพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่น้ำ วงเงิน 229.9 ล้านบาท พื้นที่ 2 แสนไร่ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560-30 เม.ย.61

ทั้งนี้ เกษตรกรที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯและเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น