สุรเกียรติ์ชี้RCEPหนุนรวมกลุ่มการค้า

สุรเกียรติ์ชี้RCEPหนุนรวมกลุ่มการค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'สุรเกียรติ์' ชี้ RCEP หนุนรวมกลุ่มการค้า ไทยเดินหน้า Thailand4.0 สอดรับนโยบายจีน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขยายความร่วมมือเศรษฐกิจ

นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และในฐานะกรรมการประชุมเอเชียโป๋อ่าว กล่าวในการประชุม ว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจโลก รวมถึงสภาพแวดล้อมและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของเทคโนโลยี การถอนตัวของสหรัฐอเมริกาออกจากข้อตกลง TPP การประกาศถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ ได้ส่งผลต่อการค้าโลก ดังนั้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน หรือ RCEP จะช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มในอาเซียน เกิดความร่วมมือกับพันธมิตร เกิดการเจรจาต่อรองสนับสนุนด้านการค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มข้อตกลงทางพหุภาคีได้มากยิ่งขึ้นและเป็นสัญญาณที่ดีของโลกที่มีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี ที่จีนเลือกจัดการประชุมโป๋อ่าวในไทย สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนที่ดี และจะเกิดการลงทุนร่วมกันในอนาคตเพราะมีบริษัทจีนจำนวนมากคิดเป็นมูลค่า 100,000 ล้านบาท ที่สนใจร่วมรับฟังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของไทยแลนด์ 4.0 และการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก อีอีซี ซึ่งจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ One belt one road ของจีน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิตอล รวมถึงเครือข่ายการค้า เศรษฐกิจ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรที่ครอบคลุม 2 ใน 3 ของประชากรโลก