รมว.พณ.มั่นใจดันตลาดเกษตรอินทรีย์สู่สากลได้

รมว.พณ.มั่นใจดันตลาดเกษตรอินทรีย์สู่สากลได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจดันตลาดเกษตรอินทรีย์สู่สากลได้ เพิ่มทางเลือกสร้างรายได้เกษตรกร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ การดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนและสังคม ให้พัฒนาขึ้นโดยการยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ จะเป็นการสร้างมูลค่าทางการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งผู้ผลิตผู้ค้าและผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

โดยการจัดงาน Organic & Natural Expo 201 ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เชื่อว่าจะกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายทางการค้าเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้ เนื่องจากจะมีการจัดเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่นำสินค้ามาออกร้านแสดงและจำหน่ายกว่า 200 บูธ