รฟม.ขยับแนวคอนกรีตก่อสร้างหวังคืนผิวจร.

รฟม.ขยับแนวคอนกรีตก่อสร้างหวังคืนผิวจร.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รฟม. คืนผิวจราจร ขยับแนวคอนกรีตป้องกันพื้นที่ก่อสร้าง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เหนือฯ ว่าการดำเนินงานมีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนงาน โดยปัจจุบันโครงการ มีความคืบหน้าร้อยละ 36.19 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 2.52 ทั้งนี้ รฟม. มีนโยบายที่จะเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และลดผลกระทบด้านการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดย รฟม. ได้กำชับให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจรเมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าและติดตั้งแผงคอนกรีตกันตก เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรให้มากขึ้น อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

โดยขณะนี้ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 ได้ดำเนินงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าและติดตั้งแผงคอนกรีตกันตกแล้วเสร็จในบางช่วง รฟม. จึงให้ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการคืนผิวจราจรในบริเวณดังกล่าว พร้อมกันนี้ ได้ให้ผู้รับจ้างฯ ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของจุดกลับรถตั้งแต่บริเวณสะพานใหม่จนถึงบริเวณกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ รวม 4 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง และกำชับให้ปรับลดแนวคอนกรีตป้องกัน ในบริเวณที่ไม่จำเป็น รวมถึงการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคภายในบริเวณเกาะกลางถนนให้แล้วเสร็จ และคืนผิวจราจรให้ประชาชนต่อไป