สภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทยพบอาคมถกเศรษฐกิจ

สภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทยพบอาคมถกเศรษฐกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาธุรกิจฝรั่งเศส - ไทย เข้าพบรมว.คมนาคมหารือนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและโอกาส ความร่วมมือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยในงานลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการบินและอวกาศระหว่างสถาบันการบินพลเรือนและบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า ประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศส - ไทย และคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและโอกาสของความร่วมมือการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือหลักที่อยู่ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทย - ฝรั่งเศส

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาด้านการขนส่งที่เปิดให้ต่างชาติเข้าร่วมลงทุนหลายโครงการ ทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ อาทิ การพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ความร่วมมือด้านระบบรางไทย - ฝรั่งเศส เกี่ยวกับรถไฟรางเดี่ยว หรือ โมโนเรล และรถไฟความเร็วสูง การพัฒนากิจกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่สนามบินอู่ตะเภา โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รีเชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เส้นทางพัทยา - ชะอำและหัวหิน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทางฝรั่งเศสยังได้ลงนาม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย