มติกนง.คงดอกเบี้ยนโยบาย1.5%GDPโต3.5%

มติกนง.คงดอกเบี้ยนโยบาย1.5%GDPโต3.5%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติ กนง.เอกฉันท์ คงดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 1.5 พร้อมปรับเป้า GDP ปีนี้โต 3.5% ปีหน้า 3.7% ขณะส่งออกปี 60 แตะ5%

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. เปิดเผยผลการประชุมในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวชัดเจนอย่างต่อเนื่อง จากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในหลายกลุ่มสินค้า และการท่องเที่ยวที่กลับมาขยายตัวได้รวดเร็ว ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวตามกำลังซื้อของรายได้ภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐ รวมทั้งผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาแรงงานต่าวด้าวที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้และปีหน้า โดยมองว่าจากภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว เศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวได้ร้อยละ 3.5 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.4 และการส่งออกขยายตัวได้ร้อยละ 5 จากเดิมร้อยละ 2.2

ส่วนปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.7 จากเดิมที่คาดการณ์ร้อยละ 3.6 โดยการส่งออกได้ปรับประมาณลดลงจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 1.7