กพร.จับมือยิปซั่มผลิตช่างป้อนตลาดแรงงาน

กพร.จับมือยิปซั่มผลิตช่างป้อนตลาดแรงงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กพร. จับมือบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม ผลิตช่างฝีมือ สู่มาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการของตลาดตั้งเป้าปี60ไม่น้อยกว่า 500 คน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เผยว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านงานยิปซัม กับบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม สระบุรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้นำด้านการตลาดแผ่นยิปซัมในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “แผ่นยิปซัมตราช้าง” และเป็นบริษัทในเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่แรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง ทันต่อเทคโนโลยีและการขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเกิดการจ้างงานด้านการก่อสร้างมากขึ้น และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน 20 ปีของกระทรวงแรงงาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

สำหรับในปี 2560  กพร.จะร่วมกับบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งยิปซัม ระดับ 1 และระดับ 2 และสาขาช่างฉาบยิปซัม ระดับ 1 และระดับ 2 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่เปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างยิปซัมแล้วในพื้นที่ ตั้งเป้าดำเนินการไม่น้อยกว่า 500 คน