ครม.เทงบ2,873ล.ทำตลาดข้าวครบวงจร

ครม.เทงบ2,873ล.ทำตลาดข้าวครบวงจร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติ งบประมาณ 2,873 ล้านบาท จัดทำโครงการตลาดข้าวครบวงจร

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ตามโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเพื่อให้ชาวนาสามารถขายข้าวซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ และข้าวที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ได้ในราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพ ซึ่งควรสูงกว่าข้าวทั่วไป

ทั้งนี้ ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการ 2,873 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย ค่าชดเชยดอกเบี้ย 2,484 ล้านบาท แบ่งเป็นข้าวอินทรีย์ 154 ล้านบาท และข้าว GAP 2,330 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการ 389 ล้านบาท เป็นค่าบริหารจัดการ ค่าจัดกิจกรรมด้านการตลาด ตรวจรับรองมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์ 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวนาที่ขายข้าวเปลือกของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในราคาที่ดีตามคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 5.94 แสนตันข้าวเปลือก ในปีการผลิต 2560-2564 และชาวนาขายข้าวเปลือกที่ได้รับรอง GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในราคาที่ดีตามคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 10.30 ล้านตันข้าวเปลือกในปีการผลิต 2560-2564 โดยมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 ปี คือ ปีการผลิต 2560-2564