ส.อ.ท.หนุนกำหนดบทลงโทษแรงงานผิดกม.

ส.อ.ท.หนุนกำหนดบทลงโทษแรงงานผิดกม.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นด้วย กับการกำหนดบทลงโทษแรงงานผิดกฎหมาย

จากการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งล่าสุด คสช. มีมติขยายกรอบเวลาบังคับใช้ ออกไปอีก 180 วัน  เพื่อให้แรงงาน ดำเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้องนั้น นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่ภาครัฐกำหนดบทลงโทษสูงสุด 4 แสนบาท หากมีการกระทำความผิดใช้แรงงานทาส หรือ มีการค้ามนุษย์ แต่อยากให้รัฐปรับปรุงรายละเอียด หรือ ยกเลิกบทลงโทษ สำหรับการใช้แรงงานทำหน้าที่อื่น ที่ยังอยู่ในข่ายการทำงานที่ถูกกฎหมาย ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหา และการทำงานไม่คล่องตัว แต่ยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มโทษปรับ อาจจะเป็นช่องว่างให้มีการรับสินบนได้ ดังนั้นรัฐจึงควรแยกประเภทโทษปรับให้ชัดเจนด้วย