กกร.ปรับเพิ่มเป้าส่งออก60โต3.5-4.5%

กกร.ปรับเพิ่มเป้าส่งออก60โต3.5-4.5%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุม กกร. ปรับเป้าส่งออก ปี 60 เพิ่มเป็นร้อยละ 3.5-4.5 ลดกรอบเงินเฟ้อเหลือร้อยละ 0.5-1.5 หลังครึ่งปีแรกโตน้อย

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. มองว่าตลาดการเงินโลกยังมีแนวโน้มผันผวนจากหลายปัจจัยที่ท้าทาย ถึงแม้ว่าล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด จะยังคงมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐและมีโอกาสที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ ในขณะที่ธนาคารกลางฯ อื่นๆ เริ่มส่งสัญญาณที่อาจลดหย่อนการผ่อนคลายทางการเงินลง

โดยมองภาวะเศรษฐกิจไทย ว่า การส่งออกในปี 2560 นี้มีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่คาดและอาจเข้าใกล้เป้าหมายที่ร้อยละ 5 ของกระทรวงพาณิชย์ หลังจากในช่วง 5 เดือนแรกของปีการส่งออกขยายตัวได้ดี โดย กกร. ได้ปรับประมาณการณ์ การส่งออกในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 3.5-4.5 จากเดิมที่คาดว่า การส่งออกจะขยายตัวเพียงร้อยละ 2.0-3.5 แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปีนี้การส่งออกอาจขยายตัวได้ในอัตราที่ชะลอลงเนื่องจากแรงหนุนด้านราคาที่น่าจะลดลง ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมทั้งยังอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทและยังต้องติดตามมาตรการการค้าต่อประเทศคู่ค้าของสหรัฐในระยะต่อไปด้วย

นอกจากนี้ ยังลดเป้าหมายเงินเฟ้อในปีนี้ลงเหลือร้อยละ 0.5-1.5 จากเดิมที่คาดว่าเงินเฟ้อจะขยายตัวอยู่ในกรอบร้อยละ 1-2 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำและอาจจะไม่เร่งตัวมากในช่วงครึ่งปีหลังจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ขาดปัจจัยสนับสนุนให้มีการปรับราคาสูงขึ้น