17ก.ค.ยื่นซองโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่เน็ตชายขอบ

17ก.ค.ยื่นซองโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่เน็ตชายขอบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการ กสทช. เผย 17 ก.ค. เปิดยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ - อินเทอร์เน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ก่อนเปิดประมูล 1 ส.ค.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงาน กสทช. เปิดขายซองประกวดราคาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ในวันที่ 20 - 29 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 

1. พื้นที่โครงการภาคเหนือ 1 จำนวน 8 จังหวัด มีผู้ซื้อซอง จำนวน 12 ราย และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 9 ราย 

2. พื้นที่โครงการภาคเหนือ 2 จำนวน 9 จังหวัด มีผู้ซื้อซอง จำนวน 14 ราย และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ซื้อซอง จำนวน 9 ราย 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด มีผู้ซื้อซอง 11 ราย และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 8 ราย

4. ภาคกลาง ภาคใต้ 24 จังหวัด รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในสงขลา มีผู้ซื้อซอง 11 ราย และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ซื้อซอง 9 ราย

ทั้งนี้ กสทช. กำหนดให้มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคของทั้ง 8 สัญญาในวันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. และจะจัดให้มีการประกวดราคา ในวันที่ 1 ส.ค. 2560 ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือน ส.ค. เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560 ไม่น้อยกว่า 15% ของหมู่บ้านเป้าหมาย และจะให้บริการครบทั้ง 3,920 หมู่บ้านภายในเดือน ก.ค. 2561