ทางหลวงชนบทจับตาอุทกภัยพร้อมช่วยปชช.

ทางหลวงชนบทจับตาอุทกภัยพร้อมช่วยปชช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย กรมทางหลวงชนบท ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท รวมทั้ง หมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัดทั่วประเทศ ดำเนินการทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ ตัดหญ้า กิ่งไม้ ที่อาจล้มทับกีดขวางเส้นทางจราจร รวมทั้งกำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน ตลอดจนให้ทบทวนแนวทางการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย 3 ระยะ  คือ 1.ก่อนเกิดเหตุ 2.ขณะเกิดภัย และ 3.หลังน้ำลด

อย่างไรก็ตาม สำหรับสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้น ได้กำชับให้แขวง ทางหลวงชนบทในพื้นที่ดูแลเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานข้อมูลให้กับผู้บริหารทราบจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทั้งให้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรวดเร็ว