บขส.ย้ำสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่โปร่งใส

บขส.ย้ำสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่โปร่งใส
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บอร์ด บขส. ย้ำ ขั้นตอนสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โปร่งใส ชี้ ย้ายหมอชิตต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯว่าที่ประชุม ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจะประเมินผลการทำงานของ นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. ในช่วง 4 เดือนแรก หากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะมีผลสิ้นสุดสัญญาจ้าง แต่หากมีผลงานผ่านหลักเกณฑ์การประเมินจะดำรงตำแหน่งต่อไปโดยคณะกรรมการยังต้องประเมินผลงานในทุก 6 เดือนต่อไป ทั้งนี้ขอยืนยันว่าสรรหาไม่มีการเอื้อประโยชน์ใดๆ ต่อผู้สมัคร คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความยุติธรรมกับผู้สมัครอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งการประกาศรับสมัครได้มีการกำหนดคุณสมบัติ ผ่านสื่อต่างๆ ล่วงหน้า และเปิดเผยทุกครั้ง

ขณะที่แผนการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ จตุจักร กลับไปยัง สถานีหมอชิตเก่า ซึ่ง บขส. ไม่ขัดข้อง แต่ต้องการให้ กระทรวงคมนาคม ศึกษาผลกระทบให้รอบด้าน และให้ความสำคัญกับการเดินทางของผู้โดยสาร ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดหรือวิกฤติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ก่อสร้างสถานีบริการขนส่งสาธารณะขนาดเล็ก บริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วนเพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ตามนโยบายการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2560