ก.แรงงานร่วมฝึกผู้ดูแลผู้สูงอายุทำงานที่ญี่ปุ่น

ก.แรงงานร่วมฝึกผู้ดูแลผู้สูงอายุทำงานที่ญี่ปุ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จับมือเอกชนฝึก ผู้ดูแลผู้สูงอายุคุณภาพ พร้อมฝึกงานในสถานประกอบกิจการที่ญี่ปุ่น

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และกำลังขาดแคลนแรงงานที่จะดูแลบริบาลผู้สูงอายุ ดังนั้นวุฒิสภาญี่ปุ่น จึงผ่านร่างแก้ไขกฎหมายควบคุมการอพยพอนุญาตให้ชาวต่างชาติ สามารถทำงานเป็นผู้ดูแลคนป่วยหรือคนชรา ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นตลาดใหม่ที่เปิดโอกาสให้แรงงานไทย สามารถไปประกอบอาชีพ ซึ่งจะสร้างเม็ดเงินกลับสู่ประเทศไทยได้อย่างมาก อีกทั้งมีผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นส่วนหนึ่งพำนักในประเทศไทย และประเทศไทยก็มีแนวโน้มผู้สูงอายุมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเป็น Smart Wellness – Long Stay กพร.จึงจับมือกับภาคเอกชนในประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาลและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ ณ อำเภอ ฟูจิ โดยมี สหกรณ์ Hatonoie ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางการญี่ปุ่นในการบริหารจัดการในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี 2558-2559 กพร.ดำเนินการฝึกอบรมให้กับแรงงาน ไปแล้วกว่า 800 คน สำหรับปี 2560 ดำเนินการแล้ว 286 คน