วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 30 มิ.ย. 2017