รฟม.คืนผิวจราจรห้าแยกลาดพร้าวชั่วคราว

รฟม.คืนผิวจราจรห้าแยกลาดพร้าวชั่วคราว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รฟม. คืนผิวจราจรห้าแยกลาดพร้าวชั่วคราว อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางบรรเทาผลกระทบด้านการจราจร

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้แจ้งความคืบหน้าโครงการว่าปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงาน โดยในส่วนของการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าข้ามทางยกระดับดอน บริเวณห้าแยกลาดพร้าว บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ ได้เข้าพื้นที่แบ่งการก่อสร้างเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซน A บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ถึงทางยกระดับดอนโซน B ใต้ทางยกระดับดอนเมืองโซน C และ Dหน้าสวนจตุจักร ถึงสำนักงานใหญ่ธนาคารทหารไทย และ โซน E หน้าสำนักงานใหญ่ทหารไทย ถึง ทางวิ่งรถไฟฟ้าสถานีหมอชิต

ทั้งนี้ ในส่วนของโซน C และ D ผู้รับจ้างฯได้ดำเนินงานเจาะเสาเข็มทางวิ่งรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผนงาน จึงได้ดำเนินการขยับแนวคอนกรีตป้องกัน เป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มผิวจราจร อำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรแก่ประชาชน โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน โดยขยับเข้าประมาณ 0.80 เมตร สำหรับการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าข้ามทางยกระดับดอนเมือง บริเวณห้าแยกลาดพร้าวนั้น ตามแผนงานคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561