กรมชลจัดสัมมนาสร้างถนนวงแหวนรอบที่3

กรมชลจัดสัมมนาสร้างถนนวงแหวนรอบที่3
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานรัฐ JICA จัดสัมมนาโครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยระหว่างการเป็นประธานการสัมมนาระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3 ว่า แผนการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่ 3 นั้น เกิดขึ้นจากการจราจรบนถนนวงแหวนรอบที่ 2 เริ่มมีความหนาแน่น ซึ่งหลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA ได้เข้ามาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำร่วมกับประเทศไทย จึงเป็นที่มาของแผนการป้องกันอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแผนการสร้างคลองผันน้ำควบคู่กับถนนวงแหวนรอบที่ 3 ซึ่ง JICA กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และแม้ว่าโครงการนี้อาจจะไม่ได้เริ่มสร้างในรัฐบาลชุดนี้ แต่ก็ถือว่าได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีข้อมูลทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ในอนาคต

ด้านนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวยังต้องศึกษาให้ชัดเจนตามหลักวิชาการ และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้สังคมรู้ถึงการดำเนินงานแบบตรงไปตรงมา บนพื้นฐานความเป็นจริง และสามารถแก้ปัญหาอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้เห็นการทำงาน การคิดวิเคราะห์ของ JICA ซึ่งมีประสบการณ์และข้อมูลทางวิชาการ