บอร์ด สศช. ผ่านรถไฟเร็วสูง กทม.-โคราช

บอร์ด สศช. ผ่านรถไฟเร็วสูง กทม.-โคราช
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บอร์ด สศช. เห็นชอบรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา หลังสอบถามข้อมูลโครงการ พร้อมเตรียมเสนอ ครม. อนุมัติ 11 ก.ค. 2560

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือบอร์ด สศช. นัดพิเศษ ว่าที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. กรอบวงเงิน 1.79 แสนล้านบาทโดยเป็นการพิจารณาตามระเบียบที่กำหนดไว้ว่าโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ สศช. ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี 

ซึ่งจากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง คณะกรรมการ สศช. ได้เห็นชอบโครงการและหลังจากนี้จะสรุปผลการประชุมวันนี้นำเสนอไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปจะเข้าสู่ที่ประชุม ครม. พิจารณา

อย่างไรก็ตาม ได้มีการสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประเด็นอย่างละเอียด เนื่องจากโครงการดังกล่าวประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งด้านผลตอบแทนโครงการ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และทางสังคม เรื่องของผลกระทบจากการลงทุนที่จะเกิดขึ้นกับภาระการคลังภาครัฐ รวมถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ ที่จะมีทั้ง การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การพัฒนาเมืองรวมถึงในส่วนของอสังหาริมทรัพย์และการจ้างงานในอนาคต