รมว.พณ.ย้ำไม่เคยปกปิดข้อมูลส่งออกข้าว

รมว.พณ.ย้ำไม่เคยปกปิดข้อมูลส่งออกข้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำไม่เคยปกปิดข้อมูลการส่งออกข้าวตามที่มีผู้กล่าวหา แจงผู้สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กรมการค้าต่างประเทศ แบบ real time

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบโต้ในประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่า กระทรวงพาณิชย์ปกปิดข้อมูล ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำข้อมูลการส่งออกข้าวทุกชนิด และข้อมูลการส่งออกข้าวตามใบรับรองมาตรฐานสินค้า เป็นรายเดือน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศผู้นำเข้า, ปริมาณ ,และมูลค่า ลงเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th  ซึ่งเป็นข้อมูลและเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้แบบ real time 

ขณะที่ ในปี 2560 นี้ กระทรวงพาณิชย์ คาดว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวที่ 10 ล้านตันได้ โดยการส่งออกข้าวในช่วงเดือนมกราคม ถึงวันที่ 27  มิถุนายนที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกข้าวได้แล้ว ปริมาณ 5.9 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,535 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 87,000 ล้านบาท