อัทธ์มองส่งออกขยายตัวดีปีที่2แตะ3.6%

อัทธ์มองส่งออกขยายตัวดีปีที่2แตะ3.6%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'อัทธ์' มองส่งออกไทย ปี 60 โต 3.6% ขยายตัวต่อเนื่องปีที่2 หลังเศรษฐกิจคู่ค้าขยายตัวดี แนะจับตาเงินบาทแข็งอาจแตะ34.70บาท

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง สังเคราะการค้า ส่งออกไทย โอกาสและอุปสรรคครึ่งปีหลัง ว่า การส่งออกของไทยปี 2560 ได้ส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยมองว่าในช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกไทยจะเติบโตถึงร้อยละ 6.5 และในครึ่งปีหลังการส่งออกจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกทั้งปีนี้เติบโตถึงร้อยละ 3.6 มูลค่าประมาณ 223,078 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และมีโอกาสเติบโตได้ถึงร้อยละ 4.4 ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ภาครัฐได้ตั้งเป้าไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และอาเซียนมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการส่งออกไปยัง อินเดีย จีน และ CLMV ที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น 

แต่ทั้งนี้จะต้องจับตากรณีเงินบาทที่แข็งค่า โดยประเมินว่าทั้งปีอาจแตะระดับ 34.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ การเมืองในยุโรป ปัญหา BREXIT ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และดัชนีราคาสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระทบต่อเป้าหมายการส่งออกไทย