พณ.ชี้ศก.โตต่อเนื่องส่งออกตามฝัน5%

พณ.ชี้ศก.โตต่อเนื่องส่งออกตามฝัน5%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ชี้ เศรษฐกิจไทย ส่งออกฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งปี GDP ไม่น้อยกว่า 3.5% ส่งออกตามฝัน 5%

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาเรื่อง ยุทธศาสตร์การค้าไทยในกระแสเศรษฐกิจการเมืองโลก ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า GDP ไทยในปีนี้จะเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.5 และการส่งออกของไทยจะสามารถเติบโตได้ร้อยละ 5 

อย่างไรก็ตามปัจจัยนโยบายของประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น รวมถึงสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ ได้ส่งผลต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจและการค้าของโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบ มีการนำประเด็นด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม มาเป็นเงื่อนไขในมาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่งไทยจำเป็นต้องติดตามและกำหนดนโยบาย แนวทางรองรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การค้าไทย ในการพัฒาเกษตรกร 4.0 สู่ Smart Enterpreneur การดูแลผู้บริโภค การพัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่ การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การบุกเจาะตลาดและสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจควบคู่การเจรจา FTA การส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น การยกระดับการใช้ประโยชน์ IP ในเชิงพาณิชย์ ให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0