วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 29 มิ.ย. 2017