กสอ.แนะผู้ประกอบการรุกตลาดCLMV-UAE

กสอ.แนะผู้ประกอบการรุกตลาดCLMV-UAE
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสอ. แนะผู้ประกอบการรุกตลาด CLMV - UAE สินค้าอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารได้รับความนิยม

นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวในการสัมมนา SMEs4.0 ติดปีกด้วย Digital Marketing เปิดขุมทอง SMEs ไทยในตลาด CLMV - UAE ว่า ตลาด CLMV ถือเป็นตลาดที่มีความสำคัญและมีทิศทางที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกสินค้ามีการขยายตัวในระดับสูงเฉลี่ย 3 ปีล่าสุดขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.5 ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจในกลุ่ม CLMV ที่เติบโตขึ้นต่อเนื่องติดอันดับ 15 กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยโอกาสของผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการร่วมลงทุนและขยายสินค้าไปยังกลุ่ม CLMV ในปี 2560 พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและสินค้าที่เกี่ยวข้อง อาทิ สุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า มีความต้องการสูงในเมียนมาและกัมพูชา เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศกำลังพัฒนาและเปิดประเทศ ขยายสู่ความเป็นเมือง ประเทศลาวมีความต้องการสินค้าน้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบ สินค้าปศุสัตว์และเคมีภัณฑ์ สินค้าไลฟสไตล์และแฟชั่น ขณะที่เวียดนามถือเป็นทั้งประเทศคู่ค้าและคู่แข่งของไทย โดยไทยยังงมีความได้เปรียบเรื่องคุณภาพของสินค้ากระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขึ้นสูง โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารแปรรูป และอิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากนี้ ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ UAE เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจขยายสินค้าและการลงทุนของ SMEs เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังเขตตะวันออกกลาง โดยสินค้าที่ UAE มีความต้องการจากไทย ได้แก่ รถยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ สินค้าในครัวเรือน รวมถึงตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งถือเป็นช่องทางในการขยายกลุ่มอาหารประเภทฟังก์ชั่นและอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฮาลาล ไปยังร้านสะดวกซื้อหรือโมเดิร์นเทรด