ออมสินจัดชุมชนต้นแบบสร้างศก.ฐานราก

ออมสินจัดชุมชนต้นแบบสร้างศก.ฐานราก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสิน จัดโครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู สร้างความเข้มแข็งชุมชนฐานราก

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวภายหลังปล่อยขบวนคาราวานชุมชนประชารัฐสีชมพู ว่า การดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพูในปี 2560 จะเป็นการจับคู่ชุมชนพัฒนา เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี จากสถาบันฐานรากกลายเป็นรากฐานของสังคมและประเทศที่แข็งแรง โดยในระยะยาวธนาคารมุ่งการพัฒนาแบบทวีคูณจาก 10 ชุมชนดีเด่น เป็น 20 ชุมชนและเพิ่มขึ้นให้กระจายความสำเร็จครบทุกชุมชมไทยทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนที่มีแผนงานที่จะแก้ไขปัญหสและพัฒนาชุมชนตนเองมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ได้ผนึกกำลังเยาวชนนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังในการพัฒนา จึงเชื่อมโยงพลังรัฐ พลังชุมชนต้นแบบ พลังชุมชนคู่คิดคู่สร้าง ผนวกพลังเยาวชนสร้างชาติ ในนาม เสือคืนถิ่น เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อไป

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้มอบทุนสนับสนุนการทำงานโครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพูรวมกว่า 4,000,000 บาท