พณ.เปิดตัวพี่เลี้ยงโชวห่วยช่วยคนตัวเล็ก

พณ.เปิดตัวพี่เลี้ยงโชวห่วยช่วยคนตัวเล็ก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการพี่เลี้ยงโชวห่วย ช่วยคนตัวเล็ก เชิญชวนร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบกว่า 100 รายทั่วประเทศ เป็นพี่เลี้ยงปรับโฉมร้านโชวห่วย 5,000 แห่ง

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้บริหารร้านค้าส่งค้าปลีกในต่างจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโชวห่วย ช่วยคนตัวเล็กโดยเป็นความร่วมมือจากภาคีพันธมิตรระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มีความเข้มแข็ง โดยจะเข้าไปพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการร้านค้า ปรับภาพลักษณ์ร้านโชวห่วยให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมั่นใจจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้  

และจากร้านค้าส่งต้นแบบที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาแล้วกว่า 130 ร้านค้าทั่วประเทศ ตั้งเป้าพร้อมจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือร้านค้าปลีกเครือข่ายขนาดเล็กจำนวน 5,000 แห่งทั่วประเทศในปีนี้  เพื่อให้มียอดขายที่ดีขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจท้องถิ่นเกิดการหมุนเวียนได้คล่องตัว ประกอบกับร้านค้าโชวห่วยทั้งหมดนี้จะเป็นที่จำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งเป็นสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดจากผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภครายใหญ่ของประเทศ ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการร้านค้า และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วย