สมาคมเพื่อนชุมชนป้อนพยาบาลเข้าระบบ

สมาคมเพื่อนชุมชนป้อนพยาบาลเข้าระบบ

สมาคมเพื่อนชุมชนป้อนพยาบาลเข้าระบบ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สมาคมเพื่อนชุมชนป้อนพยาบาลรุ่น 3 เข้าปฏิบัติการผลิตบุคลากรตามเป้าหมาย 440 ทุนเข้าพื้นที่ จ.ระยอง

นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมฯ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรสาธารณสุข ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนทุนพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดระยอง รวมแล้ว 296 ทุนจากเป้าหมายการดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งหมด 440 ทุนซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญของสมาคมฯ ในการเข้าไปมีส่วนเติมเต็มความต้องการด้านบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดระยองที่ขาดแคลน 

นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์มาประจำ ณ โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดระยอง ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ แพทย์เกษียณอายุ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข เพื่อไปปฎิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 21 อัตราต่อปี ซึ่งการสนับสนุนโครงการครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาส และช่วยสาธารณสุขจังหวัดได้อย่างดีในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของจังหวัดระยอง รองรับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งยังจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของจำนวนประชากรทั้งในระบบ ประชากรแฝง รวมถึงนักท่องเที่ยวอีกหลายเท่าตัว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook