วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 28 มิ.ย. 2017