วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 27 มิ.ย. 2017