พณ.นำทัพบุกตลาดเช็ก,โปแลนด์จับคู่ลงทุนกว่าพันล.

พณ.นำทัพบุกตลาดเช็ก,โปแลนด์จับคู่ลงทุนกว่าพันล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ นำทัพเอกชนบุกตลาด เช็ก,โปแลนด์ จับคู่ลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมฯได้นำคณะภาคเอกชนชั้นนำเดินทางเยือนสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐโปแลนด์ เพื่อหาโอกาสและขยายการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น ตามนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ ภาคเอกชนที่ร่วมคณะมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล พบปะกับพันธมิตรธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถจับคู่การลงทุนมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังกล่าวว่า เศรษฐกิจของเช็กเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นการกระตุ้นทั้งการบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนที่สำคัญ ภาคเอกชนไทยจึงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของเช็ก ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม 'นาโนเทคโนโลยี' ในขณะที่ธุรกิจด้านสินทรัพย์ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจที่มีโอกาสและคาดหวังผลกำไรได้