ปตท.จัดโครงการรวมพลังคนไทยช่วยเกษตรกร

ปตท.จัดโครงการรวมพลังคนไทยช่วยเกษตรกร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. จัด โครงการรวมพลังคนไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกรสนับสนุนนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทย ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยให้การสนับสนุนเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตจากเกษตรกรใน "โครงการรวมพลังคนไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกร" เปิดโอกาสให้เกษตรกรหมุนเวียนนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยปตท. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นำร่องช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรด ให้นำผลผลิตที่ราคาตกต่ำไปวางจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในจังหวัดลำปางและอุตรดิตถ์แล้วจำนวน 7 แห่ง เพื่อช่วยระบายสับปะรดล้นตลาดในพื้นที่ภาคเหนือ โดย ปตท. มุ่งเน้นขยายสถานีบริการภายใต้ "ศูนย์บริการของชุมชน" ที่รองรับผู้บริโภคที่มีความต้องการหลากหลาย และเป็นเสมือนศูนย์รวมของชุมชนที่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่ตามฤดูกาลเข้ามาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท.

ทั้งนี้ ปตท. ได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรไทยในรูปแบบต่างๆ มาโดยตลอด อาทิ การเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารโดยตรงจากชาวนาในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงราคาข้าวตกต่ำจำนวน 831 แห่ง ได้กว่า 3,000 ตัน การรับซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มช่วงราคาตกต่ำ เป็นต้น