จัดเสวนากอช.กับบำนาญภาคปชช.28มิ.ย.ที่สงขลา

จัดเสวนากอช.กับบำนาญภาคปชช.28มิ.ย.ที่สงขลา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กอช. ลงพื้นที่สงขลา ชวนฟังเสวนา 'กอช. กับบำนาญภาคประชาชน' วันที่ 28 มิถุนายน 60 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงแรม เจบี อ.หาดใหญ่

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ร่วมกับจังหวัดสงขลาและเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน ชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง "กอช. กับบำนาญภาคประชาชน" ภายใต้โครงการส่งเสริมการออมเงินอย่างยั่งยืนกับเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกลุ่มสหกรณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องจุติ เอ โรงแรม เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโภคา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เปิดโลกทัศน์ความรู้ทางการเงินและการออมเพื่อสิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพกับ กอช. รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบบำนาญภาคประชาชนนอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมออกบูธนิทรรศการทางการเงินของ กอช. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อีกด้วย

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.กล่าวว่าองค์กรการเงินชุมชนเป็นองค์กรภาคประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงในระดับท้องถิ่น ผู้แทนจากเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน ตลอดจนประชาชนในชุมชน จึงควรมีความรู้เบื้องต้นที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรง  ซึ่งผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถเป็นแกนนำในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการออมอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเวทีเสวนา เรื่อง "กอช. กับบำนาญภาคประชาชน" ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย