กนอ.ร่วม5หน่วยงานหนุนศก.พิเศษสระแก้ว

กนอ.ร่วม5หน่วยงานหนุนศก.พิเศษสระแก้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กนอ. ลงนามร่วมกับ 5 หน่วยงานหนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เชื่อมโยงการค้า ลงทุน แหล่งท่องเที่ยว

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นนิคมฯแห่งแรกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่รัฐบาลได้เดินหน้าในการพัฒนาพื้นที่รองรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ล่าสุด กนอ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ร่วมกับ 5 หน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ ซึ่งจะสนับสนุนประสานงานเชิงนโยบายจัดหาพื้นที่นำร่องเพื่อรองรับการลงทุน ให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก และลานประชารัฐสำหรับผู้ประกอบการกิจการ OTOP/SMEs และจุดดึงดูดการท่องเที่ยวในนิคมฯสระแก้ว พร้อมจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) เพื่อบริการนักลงทุนที่สนใจเข้าติดต่อสอบถาม พร้อมขออนุมัติอนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง 

นอกจากนี้ กนอ.ได้สนับสนุนโครงการประชารัฐโดยการจัดพื้นที่บางส่วนเพื่อก่อสร้างอาคาร โรงงานสําเร็จรูป  และ ลานประชารัฐ บนพื้นที่ 3 ไร่ จำนวนทั้งสิ้น 5 ยูนิต สำหรับรองรับSMEs ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมาย และกลุ่ม SMEs กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น เครื่องหอมเมืองสระแก้ว กลุ่มส่งเสริมอาชีพ อสม. ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น ให้ความสนใจเข้าสอบถามและจองเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการจำนวนหลายราย คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้นักลงทุนเข้าประกอบกิจการได้ภายในเร็วๆ นี้