พณ.จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า

พณ.จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ จับมือสภาหอการค้า จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าไทย ผลักดันให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสมาคมการค้า แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน โดยกระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า โดยการจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำทุกปี ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อผลักดันให้สมาคมการค้าเป็นผู้นำสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง โดยจะมีการ เปิดรับสมัคร สมาคมการค้าเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน เป็นต้นไป คาดว่าจะมีสมาคมการค้าเข้าร่วมประกวดฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 สมาคม ก่อนจะมีการตัดสินและมอบรางวัลฯ ในเดือนกันยายนนี้