สศป.ชี้สถิติคนไทย1ใน3มีหนี้ตอนอายุน้อย

สศป.ชี้สถิติคนไทย1ใน3มีหนี้ตอนอายุน้อย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย ชี้สถิติการเป็นหนี้ 1 ใน 3 คนไทย มีหนี้ตอนอายุน้อย พบสัดส่วนผู้มีหนี้ต่อหัวสูงในเหนือ อีสาน ใต้

นางโสมรัศมิ์ จันทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงิน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอึ๊งภากรณ์ (สศป.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลรายบัญชีสินเชื่อจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ( NCB ) ฉายภาพหนี้ครัวเรือนไทย โดยพบว่า ปัจจุบันมีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 79.9 โดยข้อมูลพบว่า 1 ใน 3 ของคนไทยมีหนี้ในระบบมียอดหนี้รวมถึง 9.8 ล้านล้านบาท โดยคนไทยมีหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย ประมาณ 1 ใน 2 ของวัยเริ่มทำงาน และคนไทยมีหนี้นาน โดยมีปริมาณหนี้ระดับสูงแม้ใกล้วัยเกษียณ และเมื่อพิจารณามิติด้านพื้นที่พบว่าสัดส่วนประชากรที่มีหนี้อยู่สูงที่สุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขณะที่ผู้กู้ในภาคเหนือตอนล่าง อีสาน และใต้ มีปริมาณหนี้ต่อหัวมากที่สุด และสัดส่วนผู้กู้ที่มีหนี้เสียมากที่สุดอยู่ในภาคใต้และภาคกลาง  นอกจากนี้พบว่า ร้อยละ 17 ของคนไทยมีสินเชื่อส่วนบุคคลมากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเริ่มทำงาน มีสัดส่วนผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหนี้เสียสูงที่สุดถึงร้อยละ 20 ดังนั้น สินเชื่อส่วนบุคคคลจึงเป็นสินเชื่อที่ต้องจับตามอง เพราะมีความเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจมีความเปราะบาง และมีสัดส่วนที่ใหญ่ต่อหนี้และหนี้เสียในระบบ

ขณะที่สัดส่วนประชากรที่มีสินเชื่อบ้านมีเพียงร้อยะ 4 สินเชื่อบัตรเครดิตร้อยละ 9 ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ  ซึ่งจากผลวิจัยจึงควรเน้นความสำคัญของนโยบายที่ปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงินและควรมุ่งเป้าส่งเสริมการเช้าถึงสินเชื่อไปในกลุ่มที่มีความพร้อมและศักยภาพ