สศก.เผยดัชนีผลผลิตพ.ค.เพิ่ม6.86%

สศก.เผยดัชนีผลผลิตพ.ค.เพิ่ม6.86%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย เดือนพฤษภาคม ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.86 ขณะที่ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลงร้อยละ 2.84

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่า ลดลงร้อยละ 2.84 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 

สำหรับในเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา มังคุด และไก่เนื้อ

ทั้งนี้ ในส่วนของภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนพฤษภาคม 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2559 ร้อยละ 3.83 จากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.86 ส่วนเดือนมิถุนายน 2560 คาดว่ารายได้ของเกษตรกรปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 จากทิศทางดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตที่ยังคงขยายตัว