สมคิดชี้รสก.หน่วยงานสำคัญดันเศรษฐกิจ

สมคิดชี้รสก.หน่วยงานสำคัญดันเศรษฐกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกฯสมคิด ชี้รัฐวิสาหกิจถือเป็นหน่วยงานสำคัญดันเศรษฐกิจประเทศโตต่อเนื่องเร่งวางยุทธศาสตร์กำหนดทิศทาง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ว่า รัฐวิสาหกิจถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในไตรมาสแรก ที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายลงทุนเติบโตถึงร้อยละ 17 ส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี ไตรมาสแรกที่ผ่านมาขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 สำหรับในระยะต่อไป รัฐวิสาหกิจจะมีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้น จะต้องเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ เร่งพัฒนาบุคลากร โดยแต่ละองค์กรจะต้องมีเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่อนาคต เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT จะต้องเร่งสร้างท่าอากาศยานไปเชื่อมในแต่ละภูมิภาค เนื่องจากด้านคมนาคมเป็นสิ่งสำคัญ