วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 26 มิ.ย. 2017