พณ.ร่วมโรงแป้งรับซื้อมันหวังดึงราคา

พณ.ร่วมโรงแป้งรับซื้อมันหวังดึงราคา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ดึงโรงแป้งรับซื้อมันสัมปะหลังเกษตรกร ดันราคารองรับผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรณีที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ช่วยเหลือเรื่องปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานความร่วมมือให้โรงแป้งและโรงงานเอทานอลรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในราคาที่เป็นธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต

โดยขณะนี้ เป็นช่วงปลายฤดูการผลิต 2559/60 ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ได้ออกสู่ตลาดใกล้หมดแล้ว ยังคงเหลือตกค้างอยู่เพียงบางส่วน ซึ่งการประสานโรงงานรับซื้อจะสามารถช่วยดึงราคาให้กับเกษตรกรได้

และสำหรับมาตรการรองรับผลผลิตปี 2560/61 ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎที่เป็นข้อจำกัดในการผลิตและจำหน่ายเอทานอล เพื่อที่จะสามารถผลักดันให้มีการใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมเอทานอลได้เพิ่มขึ้น