พณ.ชูระนองเมืองธุรกิจสุขภาพโยงทท.

พณ.ชูระนองเมืองธุรกิจสุขภาพโยงทท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ชู จ.ระนอง เป็นเมืองธุรกิจสุขภาพ เชื่อมโยงท่องเที่ยว ดันเศรษฐกิจชุมชน ค้าชายแดนยังขยายตัวดี

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และ พาณิชย์ภาค (Mini MOC 6) รับผิดชอบดูแลภาคใต้ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ จ.ระนองว่า ระนองเป็นจังหวัดภาคใต้เพียงจังหวัดเดียวที่มีด่านศุลกากรที่อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนทั้งไทยและสหภาพเมียนมา สามารถสัญจรไปมา ติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน มีด่านสำคัญคือด่านระนอง มีมูลค่าการค้าชายแดนปีละกว่า 19,000 ล้านบาท ซึ่งมากเป็นอันดับ 3 รองจาก จ.ตาก และ จ.กาญจนบุรี โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ปริมาณการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านด่านระนองมีประมาณ 11,200 ล้านบาท 

โดยระนองมีศักยภาพโดดเด่นด้านการบริการเชิงสุขภาพ อาทิ ธุรกิจสปา อาบน้ำแร่ตามธรรมชาติ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อธุรกิจสุขภาพให้ขยายตัว