ท่าอากาศยานนครศรีฯซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

ท่าอากาศยานนครศรีฯซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ฝึกซ้อมแผนการป้องกัน ระงับอัคคีภัย

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด บริษัท TAS พร้อมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทำการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจำลองเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยขณะเติมน้ำมันอากาศยาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อซักซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดสถานการณ์จริง โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

โดยที่ประชุมได้มีการจำลองเหตุการณ์อัคคีภัย ขณะเติมน้ำมันบริเวณอากาศยาน เป็นเหตุให้มีน้ำมันรั่วไหล และเกิดประกายไฟขึ้น ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติเสมือนเกิดเหตุการณ์จริง โดยมีการวางแผน การควบคุม และการสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามหลักด้านมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหา และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอีกด้วย