กรมฝนหลวงเปิดสถานีเรดาห์ฝนหลวงพนม

กรมฝนหลวงเปิดสถานีเรดาห์ฝนหลวงพนม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมฝนหลวง เปิดสถานีเรดาห์ฝนหลวงพนม จ.สุราษฏร์ธานี สนับสนุนแจ้งเตือนในเรื่องข้อมูลพื้นที่ฝนตก

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี กล่าวระหว่างการเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีเรดาห์ฝนหลวงพนม ณ สถานีเรดาห์ฝนหลวงพนม อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี ว่า การมีเรดาร์สำหรับการตรวจวัดกลุ่มฝน สำหรับติดตามและศึกษากลุ่มฝน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่จะสามารถสนับสนุน แจ้งเตือนในเรื่องข้อมูลพื้นที่ฝนตก และเตือนภัย ในกรณีที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้กับประชาชนได้รับทราบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและพี่น้องเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

ขณะที่นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานีเรดาห์ฝนหลวงพนม ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในสถานีเรดาห์ฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่มีภารกิจในการตรวจวัดกลุ่มฝนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ในรัศมี 240 กิโลเมตร และมีการตรวจตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะได้ชุดภาพจากเรดาร์ทุกๆ 6 นาที ครอบคลุมพื้นที่รวม 11 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการวางแผน การปฏิบัติการฝนหลวง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง และเตือนภัยทางอากาศขณะปฏิบัติการฝนหลวง  

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจอากาศชั้นบนและตรวจอากาศด้วยไมโครเวฟ โดยข้อมูลที่ได้ คือ ค่าอุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ทิศทางลม ความเร็วลม จะเป็นข้อมูลที่สามารถแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตือนภัยให้ทราบในกรณีที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ในพื้นที่ภาคใต้ได้อีกด้วย