พณ.ใช้สกลนครต้นแบบGIเพิ่มมูลค่าศก.

พณ.ใช้สกลนครต้นแบบGIเพิ่มมูลค่าศก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ใช้ จ.สกลนคร เป็นต้นแบบ GI เชื่อมโยงท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นำคณะลงพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ หรือ สินค้า GI ที่ จ.สกลนคร โดย จ.สกลนคร ได้รับการขึ้นทะเบียน GI มากที่สุดในประเทศ ถึง 5 รายการ ซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพแบบครบวงจร ทั้งด้านการผลิต / การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนานวัตกรรม พร้อมมอบตราสัญลักษณ์ GI ให้กับผู้ประกอบการในวิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมครามกุดแฮด อ.กุดบาก จ.สกลนคร ที่สามารถพัฒนาสินค้าได้ตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใช้ตรา GI เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ 

โดยในปี 2559 สินค้า GI ของสกลนคร สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน มูลค่ากว่า 900 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะนำร่องใช้จังหวัดสกลนคร เป็นต้นแบบพัฒนาแหล่งผลิตสินค้า GI เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว พร้อมเร่งผลักดันอีก 7 จังหวัดที่ยังไม่มีสินค้าจีไอ ให้มีการขึ้นทะเบียนภายในปีนี้