คค.เตรียมความพร้อมICAOตรวจมาตรฐาน11-12ก.ค.

คค.เตรียมความพร้อมICAOตรวจมาตรฐาน11-12ก.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมรับการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยสนามบินจาก ICAO 11-12ก.ค.60 สั่งหน่วยงานซ้อมแผนเป็นระยะ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความพร้อมรับการตรวจสอบการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบิน หรือ ยูแซป (USAP) ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือICAO จะเข้ามาตรวจท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 ว่า ขณะนี้ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ให้มีความสมบูรณ์ เป็นระยะเพื่อเตรียมรับการตรวจ 

ขณะเดียวกันทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยานและบริษัทท่าอากาศยานไทยต้องทำงานร่วมกันให้เป็นระบบ เพราะคู่มือปฏิบัติมีความพร้อม เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามสำหรับการตรวจจะผ่านหรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้ เพราะเป็นเรื่องที่ ICAO ต้องเป็นผู้พิจารณา แต่ทางกระทรวงคมนาคมได้กำชับทุกหน่วยงานให้ตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบให้มีความพร้อมทุกด้าน