สสว.-สวทช.ประชุมสัมมนาธุรกิจยุคใหม่

สสว.-สวทช.ประชุมสัมมนาธุรกิจยุคใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สสว.-สวทช. เปิดงานประชุมสัมมนา Technology Investment Conference 2017

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และวิทยากร ร่วมเปิดงานประชุมสัมมนา Technology Investment Conference 2017 ในหัวข้อ “Next Generation Businesses” หรือประเด็นธุรกิจยุคใหม่ เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนจากวิทยากรระดับสากล เปิดโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน และเทคสตาร์ทอัพไทย ได้เห็นรูปแบบการทำงาน ความร่วมมือและการลงทุนร่วมกัน พร้อมประกาศมุ่งขับเคลื่อนสร้างนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานทำธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0