วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 23 มิ.ย. 2017