กอบกาญจน์ถกร่วมพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน

กอบกาญจน์ถกร่วมพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'กอบกาญจน์' หารือสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน ร่วมพัฒนาภาคท่องเที่ยวยั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในการหารือร่วมกับสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาว่า ได้เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยไม่ได้มุ่งเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาประเทศ และเน้นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยหรือ GDP ซึ่งประเทศไทยมีความต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น และประเทศไทยจะกลายเป็นภาพลักษณ์แบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วย

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะไม่เพียงขึ้นอยู่กับการมุ่งเน้นสร้างรายได้ แต่จะมีการจัดการผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มจำนวนรายได้ให้มากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยยังคงเป็นเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบ Joint package ด้านการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่ประเทศไทยวางแผนที่จะลงทุนในด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารในรูปแบบ Street Food