คลังชงครม.ภาศีลาภลอยในอีก2-3สัปดาห์

คลังชงครม.ภาศีลาภลอยในอีก2-3สัปดาห์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เล็งชงภาษีลาภลอย-ทรัพย์อิงสิทธิ์ให้ ครม. พิจารณาใน 2-3 สัปดาห์นี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ภาษีจากผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ หรือร่าง พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย และ ร่าง พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ หรือ การให้สิทธิ์ผู้เช่าที่อยู่อาศัยสามารถนำสินทรัพย์ที่เช่าไปขอกู้ หรือจำนองได้ ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะรถไฟฟ้าเส้นต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะเสนอได้ในอีก 2-3 สัปดาห์นี้

ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ จะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ ส่วนหนึ่งจะชดเชยภาระต้องเสียภาษีลาภลอยได้ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้วเช่นเดียวกัน